15/06/2020

COVID-19 periodunda LGBTIQ+ların vəziyyəti

Bu sorğu COVID-19-un LGBTIQ+in sosial, iqtisadi, psixoloji vəziyyətinə necə təsir etdiyi ilə əlaqəli məlumat bazası formalaşdırmaq məqsədiylə hazırlanıb. ⏩ Sorğuda iştirak tamamilə könüllülük əsasındadır. ⏩ Sorğuda […]