Azərbaycanca “Gender bələdçisi”
 
“Gender bələdçisi” LGBTİQ+ mövzularını işıqlandırmaq istəyənlər üçün Azərbaycan dilində gender haqqında ümumi anlayışlar barədə kitabçadır.

Bələdçi cins və gender arasındakı fərqi, gender kimliyini, cinsi orientasiyanın onlardan fərqini, gender özünü ifadə dövrünün mərhələlərini, formalaşmasını, gender rollarını, sterotipləri əhatə edir, mövzunun hüquqi tərəflərinə toxunur.

Müəlliflər: Nərmin Kamilsoy, Ülkər Əliyeva

15/06/2020

Azərbaycan dilində “Gender bələdçisi”

Azərbaycanca “Gender bələdçisi”   “Gender bələdçisi” LGBTİQ+ mövzularını işıqlandırmaq istəyənlər üçün Azərbaycan dilində gender haqqında ümumi anlayışlar barədə kitabçadır. Bələdçi cins və gender arasındakı fərqi, gender kimliyini, […]
15/06/2020

COVID-19 periodunda LGBTIQ+ların vəziyyəti

Bu sorğu COVID-19-un LGBTIQ+in sosial, iqtisadi, psixoloji vəziyyətinə necə təsir etdiyi ilə əlaqəli məlumat bazası formalaşdırmaq məqsədiylə hazırlanıb. ⏩ Sorğuda iştirak tamamilə könüllülük əsasındadır. ⏩ Sorğuda […]
15/06/2020

…Trans olduğumu deməyə məcbur deyiləm

  Translar flört zamanı trans olduqlarını demək məcburiyyətində deyillər. Əksini iddia etmək transfobiyadır.  2014-cu ildə 26 yaşlı flippinli qadın Cenifer Laude (Jeniffer Laude) amerikalı dənizçi ilə […]